logo HP logo Microsoft logo BSP logo Zoner logo Computer Press logo Infovek

Ceny

Do súťaže sa prihlásilo celkom 128 tematických, 167 školských a 70 učiteľských stránok.

Kategória tematických stránok:

1. miesto:

MTBiker.sk, Tomáš Červenka, Piešťany

www.mtbiker.sk

2. miesto:

Metalirium, Viliam Harajka, Jozef Cabrnoch, Piešťany, Sabinov

www.metalirium.com

3. miesto:

BIOS.design, Amir Mamaghani, Trenčín

www.bios_design.sutaz-infovek.sk

4. - 5. miesto:

Moje hobby – kreslenie, Zuzana Hrubošová, Liptovská Osada

www.dark-labs.szm.sk

Bylinky, Marián Zubal, Tvrdošín

www.bylinky.szm.sk

Víťaz on-line hlasovania:

Gabriela Janečková - Gabriela Janečková, Zvolen

www.spoazv.edu.sk/prace/Janeckova/GabrielaJ_personal/

 

Kategória školských stránok:

1. miesto:

Základná škola, Lieskovec

www.zslieskovec.edu.sk

2. - 5. miesto:

Stredná geodetická škola, Vazovova ul., Bratislava

www.sgs.edu.sk

Základná škola, Sokolíkova ul., Bratislava

www.zssok.sk

Základná škola, Ul. mieru, Bytča

www.zsmieru.sk

Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

www.gjar-po.sk

Víťaz on-line hlasovania:

SPŠ strojnícka, Komenského ul., Košice

www.spsske.sk

 

Kategória učiteľských stránok:

1. miesto:

Slovenský jazyk, sloh a literatúra v škole, PhDr. Štefan Foltán, Vráble

www.slovina.szm.sk

2. - 5. miesto:

www.ucgaalova.sutaz-infovek.sk, Mgr. Ľubica Gaálová, Lieskovec

www.ucgaalova.sutaz-infovek.sk

Plemená hospodárskych zvierat, Ing. Jozef Kopřiva, Levice

www.plemena-hz.szm.sk

Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc., Košice

www.tuke.sk/podlubny

RNDr. Jana Machová - učebné hypertexty, projekty, materiály,..., RNDr. Jana Machová, Michalovce

www.gphmi.sk/machova

Víťaz on-line hlasovania:

Stránka Štefana Gregoričku, Ing. Štefan Gregorička, Žilina

fpedas.utc.sk/~gregoricka

 

úvod pravidlá termíny hodnotenie a hlasovanie ceny výsledky nominácie súťažné stránky porota archív
-----
© 1999-2004, Projekt INFOVEK